<-Membri
Pagina principala
Same page in English ->

Elemente de baza ale Statutului 
Asociatiei "Centrul de analiza politica 
si relatii internationale" (CAPRI)

 
 

Asociatia “Centrul de analiza politica si relatii internationale” – CAPRI este o Asociatie cu caracter stiintific, non-guvernamental si non-profit. Ca persoana juridica romana de drept privat, Asociatia s-a infiintat si functioneaza in virtutea Legii nr.21/1924.

Asociatia isi propune sa contribuie la dezvoltarea si aprofundarea conceptelor societatii civile, ale statului de drept si ale economiei de piata, la perfectionarea culturii politice si a schimbului de idei, sa sustina cercetarea in domeniul economic, politologic si al relatiilor internationale, sa contribuie la afirmarea tinerilor intelectuali si specialisti din aceste domenii de activitate.

Promovand o stricta echidistanta politica Asociatia respinge orice afiliere sau influentare de acest gen dar nu impune membrilor sai sa nu faca parte din partide sau asociatii politice.

Conform Statutului, pentru realizarea scopurilor sale, Asociatia isi propune:

a. sa sprijine tinerii specialisti din domeniul analizei economice si politice sau al analizei internationale sa se perfectioneze si sa-si faca auzite opiniile.
b. sa redacteze, sa publice si sa puna la dispozitia presei, organizatiilor guvernamentale sau neguvernamentale rapoarte si analize economice, politice sau de strategie internationala.
c.  sa organizeze seminarii, simpozioane, conferinte si mese rotunde centrate pe subiecte de actualitate din viata interna si/sau internationala.
d.  sa contribuie la cunoasterea exacta a conceptelor societatii civile democratice, ale statului de drept si ale economiei de piata, la crearea unei adevarate culturi politice.
e.  sa realizeze si sa sprijine realizarea de cercetari, analize si studii de caz acordand burse, finantand programe de cercetare si stagii de documentare.
f. sa realizeze sondaje de opinie, la cerere sau din proprie initiativa.
g. sa editeze rapoarte, anale, buletine informative, culegeri de studii.


Patrimoniul Asociatiei este alcatuit din donatii si cotizatii ale membrilor, donatii si contributii ale unor persoane fizice sau juridice, din tara si strainatate, din veniturile realizate din activitati proprii. Consiliul Asociatiei poate refuza o donatie care ar contraveni scopurilor si/sau intereselor Asociatiei.

Adunarea Generala este organul deliberativ suprem de conducere al Asociatiei si este formata din toti membrii, fondatori sau nefondatori ai Asociatiei. Toti membrii detin un singur vot in cadrul Adunarii Generale. Toti membrii se angajeaza sa cunoasca si sa respecte prevederile continute in Statutul Asociatiei.

Consiliul de Administratie este organul executiv de conducere a Asociatiei. Consiliul este format din 5 membri si este condus de un presedinte si doi vicepresedinti, alesi pentru o perioada de un an.

Adunarea de constituire a Asociatiei a ales urmatorul Consiliu de Administratie: presedinte- Marius Tita, vice-presedinti- Victor Petrescu si Adrian Baicusi, membri: Catalin Darasteanu si Lucian Luca.

Comisia de cenzori este formata din trei membri alesi pentru un mandat de un an. Membrii Comisia de cenzori sunt:  Tudorel Andrei (presedinte), Emilia Marza si Nicolae Lupu.  Membrii Comisiei de cenzori nu pot fi, in acelasi timp, si membri ai Consiliului de Administratie al Asociatiei.